CEIDG – co warto wiedzieć?

CEIDG, a dokładniej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest jednym z rejestrów publicznych, spośród których wymienić możemy m.in.:
– rejestry prowadzone w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Infrastruktury,
– księgi wieczyste online,
– CEIDG,
– Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
– rejestry prowadzone przez UOKiK,
– rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
– rejestry i ewidencje na stronie KNF,
– rejestr zastawów,
– Krajowy Rejestr Karny,
– Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
– Rejestry Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
– Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia,
– Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych,
– Rejestr Operatorów Pocztowych,
– Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

CEIDG to:
– rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności jednoosobowe,
– rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne z całej Polski,
– przeglądarka przedsiębiorców zarejestrowanych oraz innych podmiotów wpisanych,
– rejestr umożliwiający dokonywanie zmian, składania wniosków oraz udzielania pełnomocnictw.

UWAGA!
W rejestrze CEIDG znajdują się wyłącznie wpisy osób fizycznych. Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat spółek, znajdziesz je w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź REGON-ie.

Co możesz załatwić w CEIDG jeśli jesteś przedsiębiorcą?
– zarejestrujesz działalność jednoosobową na wniosku CEIDG-1,
– zmienisz oraz zaktualizujesz dane wpisane do rejestru,
– ustanowisz pełnomocnika oraz prokurenta,
– zgłosisz działalność w formie spółki cywilnej,
– dokonasz wyboru/zmiany PKD.

Co możesz załatwić w CEIDG jeśli nie jesteś przedsiębiorcą?
– sprawdzisz wszelkie wpisy dotyczące przedsiębiorców,
– sprawdzisz legalność działalności przedsiębiorców,
– sprawdzisz siedzibę, NIP oraz REGON przedsiębiorców,
– sprawdzisz czy dana firma została zawieszona/wznowiona,
– sprawdzisz czy dana firma została wykreślona z CEIDG.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.