Obowiązek aktualizacji danych w CRBR

Podobnie jak w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego właściciele podmiotów wpisanych do CRBR zobowiązani są do aktualizacji danych podanych w rejestrze. W CRBR podawane są dane beneficjentów rzeczywistych, czyli osób sprawujących pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad podmiotem. Jakie dane należy aktualizować w CRBR? Jak dopełnić obowiązku aktualizacji danych w CRBR?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w art. 58 obowiązek informacji w CRBR dotyczy:
zgłoszenia danych beneficjentów
aktualizacji danych

Jakie dane podajemy w CRBR?
– imię i nazwisko,
– numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
– obywatelstwo (a po nowelizacji każde posiadane obywatelstwo),
– państwo zamieszkania,
– informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Właściciel podmiotu ponosi odpowiedzialność ze nieprawdziwe dane widniejące w rejestrze CRBR. Zgodnie z prawem na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa aż do 1 000 000 zł.

Aktualizacji należy dokonać w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.