Obsługa prawna spółek

ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO CRBR

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) to rejestr, do którego muszą zgłosić się wszyscy beneficjenci prowadzący spółki (m.in. spółki z o.o., proste spółki akcyjne). Za nie dopełnienie obowiązki zgłoszenia grożą wysokie kary finansowe i prawne.

Pomoc w zgłoszeniu spółki do CRBR:
– przygotowanie i złożenie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia podmiotu
– monitorowanie procedury aż do momentu uzyskania wpisu w CRBR

ZAWIESZENIE SPÓŁKI

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury zawieszenia spółki. Niezależnie od powodu zawieszenia dopełnimy formalności w KRS.

Pomoc w zawieszeniu spółki w KRS:
– kompleksowe doradztwo przed rozpoczęciem procedury
– przygotowanie i złożenie wniosków o zawieszenia spółki w KRS
– dopełnienie formalności w pozostałych urzędach

LIKWIDACJA SPÓŁKI

Oferujemy solidną pomoc dla osób, które chcą dokonać likwidacji spółki, czyli zakończenia jej bytu prawnego.

Pomoc w likwidacja spółki w KRS:
– kompleksowe doradztwo przed rozpoczęciem procedury likwidacji podmiotu
– przygotowanie i złożenie wniosków o likwidację spółki w KRS
– dopełnienie formalności w innych urzędach