Porządek obrad zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że odbycie obrad zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formalnego zwołania, czyli spełnieniu określonych wymogów nałożonych przepisami prawa.

Uwaga!

Zwołanie zgromadzenia wspólników w sposób niezgodny z prawem może stanowić podstawę do unieważnienia podjętych decyzji oraz uchwał.

O czym warto pamiętać?

Zwołując zgromadzenie wspólników należy we właściwy sposób przekazać wspólnikom informacje o planowanym terminie oraz miejscu obrad. Dodatkowo należy przedstawić wspólnikom porządek obrad oraz tematy omawiane na spotkaniu – istotne jest, że na zgromadzeniu wspólników nie wolno wychodzić poza tematy objęte porządkiem obrad.

Warto zaznaczyć, że porządek obrad powinien być przygotowany w sposób szczegółowy, aby wspólnicy mogli się przygotować.

Zwołanie zgromadzenia wspólników zobowiązuje do przestrzegania określonych reguł.

Related