Przywileje osobiste w spółce z o.o.

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.? Czym są przywileje osobiste i komu można je przyznać?

Zgodnie z przepisami prawa istnieje możliwość przyznania konkretnemu wspólnikowi osobistych przywilejów. Istotne jest, że fakt przyznania przywilejów osobistych powinien zostać uwzględniony w umowie spółki (zgodnie z art, 159 KSH). Niedopełnienie obowiązku wpłynie na nieważność przyznanych przywilejów wspólnika wobec spółki.

Przywileje osobiste w spółce z o.o.:

  • prawo do dywidendy;
  • prawo głosu;
  • prawo kwoty likwidacyjnej,
  • prawo pierwszeństwa lub pierwokupu nabycia udziałów zbywanych przez dotychczasowego wspólnika spółki,
  • otrzymywanie od spółki określonych świadczeń,
  • prawo do nabywania produktów spółki na lepszych, preferencyjnych warunkach,
  • prawo żądania zwołania zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej lub zarządu.

 

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie przywilejów osobistych uzależnione jest najczęściej od relacji pomiędzy wspólnikami.

Przywileje osobiste w spółce z o.o. wygadają z chwilą wyjścia ze spółki.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.