Umowa założycielska spółki handlowej – co w niej znajdziemy?

Umowa założycielska spółki handlowej stanowi zobowiązanie wspólników lub akcjonariuszy do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu. Pod pojęciem działań rozumie się wniesienie wkładów oraz – jeżeli umowa albo statut tak stanowi – współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 k.s.h.).

Umowa założycielska powołuje określoną strukturę organizacyjną.

Istotnie należy zaznaczyć, że spółka nie jest stroną umowy założycielskiej.

Bez wątpienia ważne jest, że umowa założycielska spółki handlowej jest źródłem powstania stosunku prawnego spółki handlowej oraz jednym z podstawowych źródeł treści tego stosunku. Umowa określa w jasny sposób prawa oraz obowiązki wspólników, a także spółki.

Określone w umowie kompetencje pozwalają zarządzać majątkiem, powoływać lub odwoływać organy a także podejmować działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu.

 

Umowy spółki online w 8 krokach

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.