Umowy spółki online w 8 krokach

Zakładanie spółki w systemie elektronicznym zwalnia z obowiązku sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego. W celu zawarcia umowy przedsiębiorca musi jedynie wypełnić gotowy formularz, na podstawie którego zostanie automatycznie wygenerowana umowa. Niestety nie ma możliwości dodania do niej dodatkowych ustaleń, nie stanowi to jednak problemu, bo po zakończeniu procedury można dodać dowolne zapisy, aktualizując dane spółki w systemie.

Aby wypełnić wzorzec umowy należy:

1. Utworzyć w systemie “Nowe przedsiębiorstwo” podając nazwę, formę prawną i adres siedziby.
2. Otworzyć “Nowy dokument” i włączyć tym samym kreator.
3. Wpisać datę zawarcie umowy, uzupełnić listę wspólników, wybrać z listy PKD.
4. Podać wysokość kapitału, informację na temat podziału udziałów oraz wybrać jedną z dwóch opcji dotyczących umarzania udziałów.
5. Wybrać z pośród dostępnych wariantów opcję zbycia i zastawiania udziałów oraz tworzenia kapitału zapasowego i rezerwowego.
6. Uzupełnić informację na temat struktury organów.
7. Zaznaczyć kto może składać oświadczenia w imieniu podmiotu oraz rozdzielić funkcje zarządu.
8. Wybrać wariant dotyczący zaciągania zobowiązań oraz roku obrotowego.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.

One Reply to “Umowy spółki online w 8 krokach”

Comments are closed.