Kto i kiedy musi złożyć NIP-8?

Wszyscy podatnicy, którzy zostali wpisani do KRS, muszą samodzielnie zgłaszać oraz aktualizować dane, których nie obejmuje wpis. Mowa o danych takie, jak konto bankowe, miejsce prowadzenia działalności oraz adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Wszystkie te informacje aktualizuje się na formularzu NIP-8, który można złożyć przez Internet.

NIP-8 może zostać złożony na dwa sposoby, a mianowicie w formie papierowej, bądź elektronicznej. Wszystkie e-zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem systemu e-deklaracje. Dokument należy podpisać wyrobionym tzw. bezpiecznym podpisem, który jest weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszeniem może zająć się reprezentant ustawowy danego podmiotu, pracownik, doradca podatkowy itp. Warto pamiętać, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, znajduje zastosowanie do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, które przesyłane są przed Internet.

Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających należy złożyć w ciągu 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS. Z kolei aktualizacji danych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym następuje ich zmiana. Niedokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego w odgórnie narzuconym terminie stanowi wykroczenie skarbowe, a sankcje w tym zakresie przewiduje Kodeks Karny Skarbowy.

Ewentualna grzywna za niezłożenie zgłoszenia NIP-8 jest nakładana na podmiot, który zajmuje się sprawami gospodarczymi danego podmiotu.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.