Jak złożyć wniosek do KRS po 1 lipca 2021 r.?

Od lipca weszły w życie nowe przepisy regulujące elektroniczne funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego. Warto podkreślić, że zgodnie z planowanymi zmianami od lipca istnieje możliwość składania wniosków i formularzy wyłącznie w formie elektronicznej. Jak złożyć wniosek do KRS po 1 lipca 2021 r. zgodnie z wymogami?

Wymogiem jest, aby wnioski (o wpis, aktualizujący zaistniałe zmiany, o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców itd.) były składane wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe wnioski nie będą rozpatrywane przez sąd.

Złożenie wniosku od lipca 2021 roku zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości na dokumencie wysyłanym przez system elektroniczny. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać do spełnienia tego obowiązku jeden z poniższych dostępnych narzędzi:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny
  • profil zaufany
  • podpis osobisty

Zmiany dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

Istotnie należy zaznaczyć, że podmioty wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ będą miały dowolność w zakresie korzystania z elektronicznej formy KRS.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.