Krajowy Rejestr Zadłużonych

KRZ jest projektem publicznej bazy informacji odnośnie osób zadłużonych, która w odróżnieniu od innych istniejących do tej pory baz, w znacznym zakresie będzie jawna. Zatem rejestr ten może na wiele lat wpłynąć na wiarygodność oraz opinię osób, które mają problem ze spłatą pożyczek, bądź chwilówek.

Jako główny cel powołania owego rejestru obrano uproszczenie, jak również przyspieszenie procesów upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Jednak wciąż nie jest znana dokładna i pewna data wejścia w życie działania Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpisy w owym rejestrze będą obejmowały informacje takie, jak PESEL, REGON oraz NIP.

Z racji tego, że zgodnie z definicją KRZ ma stanowić bazę informacji o dłużnikach, mogą do niego trafić:
– osoby fizyczne, osoby prawne, a także firmy wobec których są, bądź były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, bądź wtórne postępowania upadłościowe,
– przedsiębiorcy wobec których prowadzone było postępowanie z orzeczeniem zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełnienia funkcji w organach nadzorczych i zarządczych,
– wspólnicy osobowych spółek handlowych, na których ciąży odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym majątkiem, wówczas gdy ogłoszona została upadłość konsumencka, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki, bądź oddalono wniosek o upadłość spółki,
– osoby fizyczne, osoby prawne, a także firmy, wobec których zostało umorzone postępowanie egzekucyjne z racji tego, iż z egzekucji nie ma możliwości uzyskania sumy wyższej niż koszty egzekucyjne,
– podmioty, wobec których toczona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak również egzekucja należności budżetu państwa, które powstały z tytułu świadczeń, które wypłacane są wówczas, kiedy nie ma skuteczności egzekwowania alimentów, a które zalegają z uregulowaniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.