Co obejmować będzie KRZ?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane – Krajowy rejestr zadłużonych zostanie podzielony na dwie kategorie, a mianowicie rejestr jawny, a także rejestr przeznaczony dla uczestników postępowania oraz osób, które posiadają inne powody do przejrzenia akt (odpowiednio uzasadnione).

Część jawna docelowo będzie obejmowała informacje o dłużniku, a mianowicie:
– imię i nazwisko osoby fizycznej/nazwę firmy,
– adres zamieszkania dłużnika/siedziby firmy,
– numery PESEL, NIP, KRD, REGON,
– sygnaturę akt jak również dane sądu, który zajmuje się postępowaniem.

Bardzo istotny jest fakt, iż w części jawnej znajdzie się informacja o złożeniu wniosku oraz jego wyniku. Natomiast treści wniosków pozostaną zabezpieczone, a dostęp do nich będą mieć wyłącznie podmioty związane ze sprawą. Tym sposobem jawne będą informacje odnośnie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, o ogłoszenie upadłości, o wszczęcie postępowania upadłościowego, o prawomocnym zwrocie/oddaleniu/odrzuceniu wniosku oraz umorzenie postępowania.

Prócz powyższych informacji, w rejestrze będą również dostępne informacje odnośnie zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie poniżej wymienionych instytucji:
– tymczasowego nadzorcy sądowego,
– tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego,
– informacji o zakresie oraz sposobie wykonywania zarządu,
– ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
– wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego,
– rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz jego rodzajach,
– informacji o liście wierzytelności, terminie oraz sposobie ich zgłaszania, a także planie spłaty bądź umorzenia zobowiązań,
– informacji o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

W razie pytań – zapraszamy na naszą stronę główną!

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.