Udziały w spółce z o.o. – dziedziczenie

Z racji tego, iż spółka z o.o. posiada mieszany (kapitałowo-osobowy) charakter, jej wspólnicy mają możliwość decydowania o tym, z kim chcą współpracować w ramach firmowej struktury udziałowej. Polskie prawo przewiduje szereg ograniczeń, z którymi warto zaznajomić się już na etapie sporządzania umowy spółki z o.o.. Jedną z tych bardzo ważnych decyzji jest to, aby podjąć decyzję odnośnie dziedziczenia udziałów w spółce.

Art. 183 § 1 KSH informuje nas o tym, iż umowa spółki może ograniczyć, bądź wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. Wówczas sporządzana umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców, którzy nie wstępują do spółki.

UWAGA!
Spłata wyżej wymienionych spadkobierców, których prawo do wstąpienia do spółki zostało wyłączone, nie może zostać inaczej określona bez wskazania ku temu obiektywnych przesłanek. Warto również mieć na uwadze fakt, iż postanowienia, które zostały zawarte w umowie, a które są sprzeczne z zasadami prawidłowego współżycia społecznego – można podważyć.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź ewentualne wątpliwości w zakresie dziedziczenia udziałów w spółce z o.o., zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który postara się Państwu wszystko dokładnie omówić.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.