Spółka z o.o. w organizacji

Jakie prawa ma spółka z o.o. w organizacji? Kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju podmiotem?

Z pojęciem „spółki z o.o. w organizacji” spotykają się przedsiębiorcy w początkowych etapach założenia spółki. Ten etap trwa od momentu zawarcia umowy spółki aż do dokonania wpisu w KRS.

W chwili dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym powstaje pełnoprawny podmiot – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego momentu na rynku funkcjonuje spółka właściwa, której przysługują wszystkie prawa oraz obowiązki nabyte przez spółkę w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji jest ułomną osobą prawną, która ma możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju podmiot ma zdolność procesową (może pozywać oraz być pozywana).

Spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

W przypadku zakładania spółki przez Internet czas od zawarcia umowy spółki do dokonania wpisu w KRS nie powinien trwać więcej niż 7 dni.

Zobacz również: