informacje o podmiotach

Informacje o formach prawnych prowadzenia działalności, a w szczególności o tych najbardziej popularnych: spółce z o.o. i prostej spółce akcyjnej.