członkowie organów

Zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna… organy w spółkach i ich członkowie.