Zdalne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Rozwój cyfryzacji i sytuacja gospodarcza kraju sprawiły, że stosunkowo niedawno zostały poprawione przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które dają możliwość do odbywania zdalnego zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2341 k.s.h. pozwala na przeprowadzenie walnego zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i nie wymaga to posiadania specjalnych zapisów w umowie spółki.

Zwołując zgromadzenie ważne jest określenie jego formy stacjonarnej czy zdalnej, a w przypadku tej drugiej dodatkowo należy określić za pośrednictwem jakiej platformy informatycznej będzie się ono odbywać. Zarząd powinien tez przedstawić zasady organizacji zgromadzenia, sposoby identyfikacji uczestników oraz zapewnić bezpieczeństwo posiedzenia – najwygodniej wszelkie te kwestie zawrzeć w regulaminie zgromadzenia wspólników.

Na walnych zgromadzeniach wspólników przeprowadzanych online można dokonywać tajnych głosowań, można też upoważnić pełnomocnika który weźmie udział w imieniu wspólnika i za niego dokona głosowania ( wymagane jest złożenie pisemnego pełnomocnictwa wcześniej).

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.