Mechanizmy w PSA chroniące wierzycieli

Strona główna

Prosta spółka akcyjna z każdym dniem zyskuje na popularności. Istotnie należy zwrócić uwagę, że jej wprowadzenie na rynek ma na celu zachęcenie do zakładania firm w Polsce. W prostej spółce akcyjnej mamy do czynienia z uproszczonymi zasadami rejestracji, prowadzenia oraz likwidacji podmiotu. Dodatkowo zastosowano mechanizmy ochrony wierzycieli prostej spółki akcyjnej – o czym mowa?

Mechanizmy w PSA chroniące wierzycieli:
1. Ograniczona liczba wypłat środków spółki na rzecz akcjonariuszy (warunkiem jest, aby wypłata środków nie wpłynęła na utratę zdolności spółki do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6-miesięcy od dnia dokonania wypłaty).
2. Wprowadzono obowiązkowe zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych ewentualnych strat.
3. Transakcje z akcjonariuszami, spółkami z nimi powiązanymi oraz zależnymi lub kontrolującymi akcjonariuszy muszą przebiegać na zasadach rynkowych.
4. Członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (gdy egzekucja z majątku okazała się bezskuteczna).

Nowoczesny system ochrony wierzycieli jest skuteczniejszy oraz zwiększa bezpieczeństwo.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.