spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne.