Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – na co się przygotować?

Prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pełnisz funkcje w zarządzie? Od października 2022 roku przewidywane są zmiany w zakresie praw i obowiązków członków zarządu spółek z o.o.!

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw-Dz.U. 2022 poz. 807 wprowadzającą istotne zmiany w zakresie praw i obowiązków członków zarządu spółek z o.o.

Co się zmieni?

  • sposób obliczania kadencji, czyli okresu sprawowania funkcji w organie
  • sposób ustalania mandatu
  • zobligowanie członków zarządu do wykonywania swoich obowiązków przy dołożeniu staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochowania lojalności wobec spółki (również po wygaśnięciu mandatu)
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorów
  • obowiązek informacyjny wobec rady nadzorczej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych mają zacząć obowiązywać od 13 października 2022 roku.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.