Statut w spółce

Tytułowy statut spółki to nic innego, jak akt którego celem jest zawiązanie spółki oraz uregulowanie wszelkich kwestii dotyczących tego, w jaki sposób funkcjonowała będzie dana spółka. Obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych informuje nas o tym, iż statut sporządza się wyłącznie dla spółki akcyjnej. Z kolei dla spółki z o.o. zawierana jest umowa.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowa spółki z o.o. obowiązkowo muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy są zobowiązani wnieść udziały, które docelowo tworzą kapitał zakładowy. Z kolei zawiązanie spółki akcyjnej ma miejsce dopiero wtedy, gdy akcjonariusze obejmą wszystkie akcje. W przypadku obu z tych spółek dopiero z chwilą wpisu do KRS zostaje im przyznana osobowość prawna.

Przepisy prawa narzucają pewien szablon informacji, które muszą znaleźć się w statucie i są to:
– przedmiot prowadzonej działalności,
– czas trwania spółki jeśli został określony,
– dane osobowe, bądź nazwy założycieli spółki,
– prawa i obowiązki akcjonariuszy,
– ograniczenia oraz przywileje w związku z posiadaniem akcji,
– warunki oraz sposób umorzenia akcji,
– sposoby powoływania zarządu i innych organów,
– informacje odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego.

Jeśli mają Państwo pytania bądź wszelkiego rodzaju wątpliwości odnośnie statutu spółki, zachęcamy do kontaktu w celu otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.