Forma pełnomocnictwa do umowy z członkiem zarządu

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszym organem jest Zarząd. Członkowie zarządu kierują spółką, prowadzą jej sprawy, zawierają w jej imieniu umowy oraz reprezentują jednostkę na zewnątrz. Spółka może, a czasami nawet musi zawierać umowy z członkami zarządu np. umowa o pracę. Jaka powinna być forma pełnomocnictwa do umowy z członkiem zarządu? Sprawdź najważniejsze informacje w temacie forma pełnomocnictwa spółka – członek jej zarządu.

Przepisy prawne mówią, iż w przypadku podpisywania umowy pomiędzy spółką, a jej członkiem zarządu w imieniu spółki podpis powinien złożyć jej pełnomocnik. Pełnomocnikiem nie może być żaden członek zarządu, a osoba która została powołana do tej czynności uchwała wspólników lub rada nadzorcza. Ta kwestia jest niezmiernie ważna, gdyż w przeciwnym razie podpisana umowa mogłaby bez problemu zostać unieważniona.

Powołany pełnomocnik nie może być jednocześnie prokurentem spółki, mino że prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa. Dzieje się tak dlatego, że prokurent ustanawiany jest przez zarząd, a w tym przypadku zaangażowanie zarządu musi zostać odsunięte.

Forma pełnomocnictwa do podpisania umowy również ma znaczenie. Pełnomocnictwo powinno myć sporządzone w formie dokumentu, jednak forma np. zwykłe, notarialne czy z poświadczeniem notarialnym zależeć będzie od sprawy i rodzaju umowy, jaka będzie podpisywana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone w przynajmniej takiej samej formie, w jakiej będzie zawierana umowa. Jeśli pełnomocnik w imieniu spółki będzie podpisywał z członkiem jej zarządu umowę o pracę to wystarczy pełnomocnictwo zwykłe. W momencie, gdy powpisywana umowa dotyczy np. sprzedaży nieruchomości to pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.