Adresy do doręczeń w spółce

Przepisy nakazują, aby w Krajowym Rejestrze Sądowym oprócz danych samej spółki czy jej zarządu znalazły się także informacje o adresach do doręczeń członków zarządu, prokurentów czy likwidatorów. Adresy te nie są jednak uwidocznione w KRS i publikowane w MSiG, znajdują się tylko w aktach spółki.

Sąd Rejestrowy na posiadany adres do doręczeń wysyła pisma w ważnych sprawach np. wezwania do aktualizacji dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania przez osobę zobowiązaną wiąże się z nałożeniem na nią przez sąd grzywny finansowej.

Adresem do doręczeń jest adres pod którym zapewniony będzie odbiór korespondencji. Adres ten może być dowolny – adres w Polsce, unii Europejskiej lub poza UE ( w tym przydatku należy wskazać dodatkowo polskiego pełnomocnika do doręczeń).

Najczęściej adres do doręczeń jest taki sam jak adres zameldowania lub zamieszkania, jednak zdarza się że jest to ten sam adres co siedziby spółki.

Zmianę adresu do doręczeń wskazanego w KRS dokonuje się na specjalnym oświadczeniu o adresie do doręczeń. Zmiana ta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.