Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega w dużym stopniu na powołaniu organów odpowiedzialnych za podejmowanie działań oraz ich kontrolę. Warto zaznaczyć, że prowadzenie spraw spółki oraz reprezentacja jest obowiązkiem zarządu. Czy członkowie zarządu muszą wybrać prezesa?

Zgodnie z obowiązującym prawem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do powołania zarządu składającego się co najmniej z jednego członka (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych). Istotne jest, że w zarządzie spółki mogą być osoby spoza grona wspólników.

W spółce z o.o. obowiązuje równość praw i obowiązków wszystkich członków zarządu. Istnieje jednak możliwość nadania im funkcji (np. prezesa, wiceprezesa itp.).

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa? Nie istnieje prawny obowiązek wyboru prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.