Nieudana rejestracja spółki w s24 a zwrot kosztów

Błędy w procesie rejestracji spółki z o.o. to dosyć powszechne zjawisko. Niedawno opublikowaliśmy nawet listę tych najczęściej popełnianych. Niestety pomimo, że zakładanie spółki online uznaje się za uproszczoną procedurę, każdego dnia dziesiątki wniosków zostają odrzucone, ze względu na liczne pomyłki.

Istotną sprawą, która pojawia się zawsze gdy przedsiębiorca otrzyma odpowiedź odmowną na swój wniosek rejestracyjny jest kwestia kosztów i ich ewentualnego zwrotu. Niestety nie ma możliwości otrzymania pełnego zwrotu poniesionych opłat jeśli rejestracja spółki w s24 będzie nieudana.

Jeśli sąd odrzuci wniosek z uwagi na błędy popełnione przez rejestrującego, ten otrzyma zwrot wyłącznie za niedokonane ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym. 500 zł opłaty sądowej natomiast nie uda się odzyskać, ponieważ jest ona opłatą za złożenie wniosku niezależnie od tego jak zostanie rozpatrzony.
Jeśli w trakcie przeprowadzania procedury uświadomimy sobie, że popełniliśmy błąd, możemy spróbować cofnąć wniosek, jeśli zrobimy to odpowiednio szybko, otrzymamy pełny zwrot kosztów.
Podczas rejestracji należy zachować ostrożność i uważnie wypełniać formularze lub skorzystać z pomocy doradcy aby uniknąć błędów i nie stracić pieniędzy za odrzucony wniosek.

Related