Błędy w rejestracji spółki S24

Zakładanie spółek przez Internet to uproszczony proces rejestracji spółki, który można wykonać w domu, samodzielnie, na podstawie formularza. Mimo wszystko często zdarzają się błędy w rejestracji spółek w systemie S24.

Zakładając spółkę przez Internet należy podejść bardzo uważnie do wypełniania wyznaczonych wniosków i formularzy. W rejestracji online nawet nieznaczny błąd może stanowić podstawę do oddalenia i zwrotu wniosku. Skutkuje to poprawkami i odroczeniem się terminu rozpoczęcia działalności.
Najczęstsze błędy popełniane podczas rejestracji spółki online:

  • niepoprawna nazwa firmy– sąd może odrzucić wniosek, jeśli nazwa firmy jest podobna do już istniejącej jednostki na danym rynku.
  • złożenie wniosku do nieodpowiedniego wydziału KRS– częsty błąd, który polega na złożeniu wniosku o wpis spółki do KRS do sądu, który nie jest właściwy dla siedziby spółki.
  • pomyłki w danych osobowych wspólników i członków zarządu– w szczególności mylone są adresy i drugie imiona, które nie zawsze są wpisywane
  • nieterminowość- starając się o rejestrację spółki, należy bezwzględnie pilnować terminów, a więc zawrzeć umowę spółki w ciągu 7 dni od zawarcia spółki w S24
  • błędne pełnomocnictwo– wniosek składany online nie wymaga dołączenia pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik powinien się na nie powołać

Przy zachowaniu szczególnej ostrożności i uwagi podczas wypełniania wniosku, rejestracji spółki online nie jest skomplikowana i można załatwi wszystkie formalności w zaledwie 1 dzień.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.

One Reply to “Błędy w rejestracji spółki S24”

Comments are closed.