Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.?

Wróć do strony głównej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której utworzenie zobowiązuje do wniesienia kapitału. Czym jest spółka z o.o. oraz kto może zostać jej wspólnikiem?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub większą liczbę osób. Warto tutaj podkreślić, że ten typ spółki nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Cel: dowolny (istotne, aby cel założenia spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa)

Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.?

– osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione),

– osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego, kuratora),

– osoby prawne (np. inne spółki, poza spółką cywilną oraz jednoosobową spółką z o.o.).

Spółka z o.o. może zostać założona zarówno w formie tradycyjnej jak również w systemie S24.

Ogromną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczone ryzyko związane z prowadzeniem firmy.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.