REGON dla nowo zarejestrowanej spółki

Po przeprowadzeniu procedury rejestracji spółki, zobowiązana jest ona do pozyskania numeru REGON.

Jak wynika z definicji, REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, czyli osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Numer REGON stanowi numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, a rejestr to natomiast elektroniczna baza danych, gromadząca informacje o podmiotach gospodarki narodowej.

Numer REGON, dla podmiotów zarejestrowanych w KRS, nadawany jest automatycznie. To Krajowy Rejestr Sądowy wysyła odpowiednie informacje do GUS. Nadanie numeru REGON jest bezpłatne.
Informacje o nadanym numerze są informacją jawną i można sprawdzić ją w wyszukiwarce na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenie o numerze REGON. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, a urząd bezpłatnie sporządzi dla nas zaświadczenie w 7 dni.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.