Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym

Niezależnie od tego czy decydujemy się na założenie spółki przez internet czy standardowo, jednym z naszych obowiązków po zakończeniu procedury, jest zgłoszenie nowo zarejestrowanego podmiotu do urzędu skarbowego. Rejestracji w US możemy dokonać przez internet lub wypełniając papierowy druk – NIP-8. Jest to formularz przeznaczony do zgłaszania lub aktualizowania danych.

Na jego wypełnienie i złożenie przysługuje termin 21 dni, chyba że spółka będzie płatnikiem składek – wtedy wniosek należy złożyć do 7 dni od momentu uzyskania wpisu do KRS. Czynność ta należy do obowiązków zarządu spółki. Niewywiązanie się z niego wiąże się z karą grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego.
Wniosek może zostać wypełniony ręcznie lub elektronicznie. Wypełniony druk należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

Na druku NIP-8 podaje się między innymi takie informacje jak:

– dane identyfikacyjne – pełna nazwa, nazwa skrócona, numer KRS i REGON
– podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub informacje, że będziemy je prowadzić sami,
– rachunki bankowe związane z firmą,
– forma organizacyjna spółki i powiązane podmioty,
– dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.