Czym charakteryzuje się spółka osobowa?

Spółka osobowa należy do grona spółek handlowych. Istotne w tej formie spółki jest to, że jej funkcjonowanie na rynku opiera się na osobistych powiązaniach wspólników. Nie posiada osobowości prawnej. Wspólnicy odpowiadają za powstałe zobowiązania w trakcie podejmowanych działań.

Spółki osobowe:
-spółka jawna
-spółka partnerska
-spółka komandytowa
-spółka komandytowo-akcyjna

Spółka osobowa nazywana jest ułomną osobą prawną (brak osobowości prawnej) – ma przedmiotowość prawną, może nabywać nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Podmiot reprezentowany jest przez wspólników, między którymi tworzy się stała więź.

Istotnie należy zaznaczyć, że spółki osobowe zobowiązane są do przestrzegana przepisów prawa handlowego. Wszelkie łamanie przepisów podlega wysokiej karze (zarówno dla spółki jak i wspólników).

Powstanie spółki osobowej zobowiązuje do dopełnienia formalności w KRS oraz uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zobacz również: