Spółka komandytowa – co warto wiedzieć?

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, co oznacza, że jej funkcjonowanie uzależnione jest od osobistych relacji wspólników na rynku. Istotnie należy zaznaczyć, że w tej formie prawnej ważny jest trwały skład osobowy wspólników oraz brak wyszczególnionych organów prowadzących sprawy podmiotu. To ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić biznes w podobnej formie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do charakterystycznych cech spółki komandytowej zaliczamy podział wspólników na komplementariusza i komandytariusza:
– komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz prowadzi wszystkie sprawy
– komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej

Spółka komandytowa posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Istotnie należy zaznaczyć, że ta forma prawna nie posiada osobowości prawnej.

Osoby wybierające spółkę komandytową muszą pamiętać o obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji księgowej pozwala bezpiecznie podejmować decyzje w oparciu o szczegółową sytuację finansową ograniczając ryzyko do minimum.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.