Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki w s24

Pomimo, że s24 powstał z myślą o zautomatyzowaniu i przyspieszeniu procedury rejestracji spółki, nadal niektóre wzory dokumentów nie są dostępne w systemie i przedsiębiorcy muszą przygotowywać je samodzielnie i załączać jako dokument zewnętrzny. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy to wspólnicy nie muszą sporządzać dodatkowych dokumentów, w praktyce jednak zdarza się to stosunkowo rzadko. Pismem, które trzeba przygotować we własnym zakresie i załączyć do wniosku jest chociażby oświadczenie o adresach do doręczeń czy oświadczenie, że spółka jest cudzoziemcem.

Przygotowaniem potrzebnych oświadczeń można zająć się samodzielnie, można również skorzystać z pomocy doradcy, posiadającego wzór na bazie którego sporządzi dokument. Po jego opracowaniu należy zapisać go w PDF i wgrać kliknąć przycisk “wczytaj” poniżej wzorów dokumentów dostępnych w systemie. Następnie należy wybrać dokument, zapisać, wejść w niego ponownie i złożyć na nim podpisy. Tak wgrany dokument należy załączyć do wniosku o rejestrację nowej spółki.

Zobacz również: