Adres e-mailowy i strona internetowa w KRS

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzono szereg modernizacji oraz zmian w zakresie funkcjonowania rejestru przedsiębiorców. Od lipca przedsiębiorcy muszą składać wnioski oraz formularze wyłącznie w formie elektronicznej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że korespondencja z sądem również prowadzona jest online.

Po wprowadzeniu zmian istnieje możliwość szybkiego oraz bezpłatnego uzyskania informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz o dokumentach zawartych w elektronicznym katalogu spółek.

Przedsiębiorcy uprawnieni są do samodzielnego pobrania wydruków dokumentów z KRS, które posiadają moc urzędową.

Zgodnie ze zmianami istnieje możliwość umieszczenia w dziale 1 rejestru przedsiębiorców adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej przedsiębiorcy. To bardzo zmiana dla przedsiębiorców, która zobowiązuje do kontroli dodatkowych danych zawartych w KRS.

Uwaga!

Przyjmuje się, że dane zawarte w KRS są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Related