Podejmowanie uchwał zdalnie – prosta spółka akcyjna

Strona główna

***

W lipcu zaczęły obowiązywać nowe przepisy umożliwiające założenie prostej spółki akcyjnej. Nowy typ spółki kapitałowej wzbudza ogromne zainteresowanie wśród osób, które chcą otworzyć swój biznes. Szczególnie atrakcyjne w PSA są innowacyjne rozwiązania oraz uproszczone zasady funkcjonowania na rynku.

Jednym z nowoczesnych rozwiązań jest podejmowanie uchwał zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze mają możliwość podejmowania uchwał przez Internet. Warto tutaj zaznaczyć, że to prawo musi zostać poprzedzone dokonaniem odpowiednich zapisów w umowie prostej spółki akcyjnej. Umowa musi wskazywać, że akcjonariusze mają prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zdalne uczestnictwo w walnym zgromadzeniu uprawnia do:

  • wykonywania prawa głosu
  • wypowiadania się w sprawach istotnych dla spółki
  • korzystania z transmisji online przebiegu walnego zgromadzenia

Istotne jest również, że przebieg walnego zgromadzenia powinien określać regulamin walnego zgromadzenia.

Zobacz również: