Czy można przyspieszyć procedurę aktualizacji danych w KRS?

Często przedsiębiorcy zapominają o obowiązku dokonania zmiany danych w KRS w przypadku wystąpienia zmian. Istotnie należy zaznaczyć, że za nieaktualne dane w KRS odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Właściciele firm powinni zwracać szczególną uwagę na dane, z których korzystają odbiorcy zewnętrzni (np. kontrahenci), ponieważ za wszelkie skutki wynikające z błędnych danych w KRS odpowiada przedsiębiorca.

Jak przyspieszyć wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego? Nie ma pewnego sposobu na szybką aktualizację danych – przedsiębiorcy mogą jedynie złożyć wniosek o przyspieszenie zmian w KRS.

Złożenie wniosku może okazać się pomoc w procesie aktualizacji danych spółki, szczególnie gdy przedsiębiorcy zależy na szybkim dopełnieniu formalności. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji spółki (ewentualnie pełnomocnika procesowego).

We wniosku istotny jest powód, dla którego realizacji aktualizacji danych w KRS powinna zostać przyspieszona. Pismo należy skierować do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym dany podmiot jest zarejestrowany.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.