Sprawdź czy musisz zgłosić podmiot do CRBR

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostarcza najważniejszych informacji o osobach sprawujących kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wskazanymi w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Za prowadzenie CRBR odpowiedzialny jest Minister Finansów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że CRBR jest rejestrem jawnym posiadającym formę elektroniczną. Istnieje możliwość bezpłatnego pozyskania informacji o osobach sprawujących kontrolę nad podmiotem.

Kto zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia? Przede wszystkim spółki prawa handlowego podlegające wpisowi do KRS oraz od października 2021 roku:
– spółki partnerskie
– trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
– spółki europejskie
– spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe
– spółdzielnie europejskie
– stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
– fundacje.

Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną sprawującą bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.

Zgłoszenia powinna dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu (brak możliwości ustanowienia pełnomocnika w tym zakresie).

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.