Wpis do KRS – co dalej

Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi zwrotnej na złożone wniosku o wpis do KRS w systemie s24 nie stanowi ostatniego elementu procedury rejestracji firmy. Jest jeszcze kilka czynności, które należy dopełnić.

1. Złożenie oświadczenia zarządu o pokryciu kapitału – zarząd ma 7 dni, od momentu uzyskania wpisu, na złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia, że wszyscy wspólnicy wnieśli wkłady na poczet kapitału.

2. Złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 wraz z opłatą na rzecz podatku od czynności cywilnoprawnych – do 14 dni,

3. Sprawdzenie nadania numerów NIP i REGON – należy zalogować się do systemu i upewnić, że urząd skarbowy i urząd statystyczny otrzymał złożone przez system wnioski i nadał naszej spółce potrzebne numery.

4. Złożenie wniosku o rejestrację spółki jako płatnika VAT – należy dokonać przed dniem, w którym zostanie wykonana pierwsza czynność opodatkowana VAT.

5. Złożenie NIP-8 do 21 dni, chyba że spółka będzie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku należy złożyć wniosek do 7 dni od dnia, w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniem.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.