Założenie firmy z e-podpisem

Jak się okazuje, posiadając profil zaufany na platformie ePUAP, bądź podpis elektroniczny, który weryfikowany jest certyfikatem kwalifikowanym, istnieje możliwość dokonania rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W takiej sytuacji wniosek jednocześnie stanowi zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS, a także do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przyjęło się, iż posiadanie e-podpisu pomaga głównie przedsiębiorcom w załatwianiu online spraw codziennych, które wiążą się z prowadzeniem działalności. W praktyce jednak wiążę się to z licznymi korzyściami, do których bez wątpienia możemy również zaliczyć usprawnienie procesu zakładania własnej działalności.

Do korzyści z posiadania e-podpisu zaliczamy:

– sprawny kontakt z Urzędem Miasta,
– sprawny kontakt z Urzędem Skarbowym,
– sprawny kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
– sprawny kontakt z kontrahentami oraz klientami na odległość.
Jednak bez wątpienia największą zaletą posiadania podpisu elektronicznego jest wspomniana już możliwość założenia własnej działalności online, czyli bez konieczności składania wizyty zarówno w Urzędzie Gminy, jak i we właściwym oddziale ZUS-u. Wszystko odbywa się poprzez złożenie podpisu weryfikowanego certyfikatem na prawidłowo wypełnionym wniosku CEIDG-1.

WAŻNE!
Każda osoba, a więc również przedsiębiorca jest objęty obowiązkiem podlegania pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z kolei na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych przysługuje 7 dni od daty powstania obowiązku, a więc dokonania rejestracji firmy. Wynika to z tego, iż każdy przedsiębiorca jest płatnikiem swoich składek ZUS, więc samodzielnie musi dokonać zgłoszenia, gdyż jest to kwestia której nie obejmuje wniosek CEIDG-1. Warto jednak wiedzieć, iż w tym przypadku również nie ma konieczności osobistej wizyty w ZUS, ponieważ zgłoszenia można dokonać poprzez platformę PUE ZUS.

Założenie firmy z e-podpisem to czysta przyjemność – sprawdź!

zalozenie-spolki-przez-internet-oferta

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.