Założenie firmy przez pełnomocnika

Żyjąc w tak zabieganym świecie, czasem nie trudno o znalezienie czasu na bieganie po urzędach i kompletowanie wniosków niezbędnych do założenia własnej firmy. Dlatego właśnie prawo obowiązujące w Polsce umożliwia założenie firmy przez pełnomocnika, którym może zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Co ważne, pełnomocnik:
– ma możliwość dokonania rejestracji spółki w urzędzie miasta lub gminy,
– nie ma możliwości dokonania rejestracji spółki przez Internet.

Otóż nie ma możliwości, aby pełnomocnik założyć spółkę online, ponieważ zgodnie z literą prawa pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie. Natomiast w czasie rejestracji pełnomocnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oryginału pełnomocnictwa, jak również dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Aby dokonać rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka również ma możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika. Jednak w tym przypadku musi to być pełnomocnik profesjonalny, do których zaliczamy:
– radców prawnych,
– adwokatów.

W treści sporządzanego pełnomocnictwa należy zawrzeć informacje takie, jak:
– dane przedsiębiorcy (imię, nazwisko, NIP lub PESEL, seria oraz numer dokumentu tożsamości),
– dane pełnomocnika (imię, nazwisko, NIP lub PESEL, adres do doręczeń, serię i numer dokumentu tożsamości),
– jeśli między przedsiębiorcom, a pełnomocnikiem istnieje pokrewieństwo, to wskazać jego stopień,
– zakres czynności, do których upoważnia się pełnomocnika.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania.

 

zalozenie-spolki-przez-internet-oferta

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.