Siedziba spółki

Punktem koniecznym do rejestracji spółki jest określenie jej siedziby. Zgodnie z przepisami, wskazanie siedziby spółki jest obowiązkowe i musi zostać dokonane na etapie zawierania umowy spółki.

Siedziba spółki, która należy do osoby prywatnej to miejscowość w której ma siedzibę jej organ zarządzający (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej). Miejscowość to określony teren zabudowany lub zamieszkały przez ludność, którym może być:

  • miasto
  • wieś
  • osada
  • osiedle
  • kolonia
  • przysiółek

Nie należy mylić siedziby spółki z jej adresem siedziby. Adres spółki zawiera bardzo precyzyjne informacje, takie jak ulica, numer budynku oraz lokalu. Siedziba spółki powinna być ustanowiona na terytorium Polski, a ustalana jest przez wspólników w umowie. Adres spółki ustala zarząd i wskazuje go sądowi rejestrowemu w zgłoszeniu spółki do KRS.
Określenie siedziby spółki jest bardzo istotne szczególnie ze względów prawnych. Siedziba spółki stanowi domniemane miejsce zgromadzeń wspólników, wykonywanie zobowiązań, a także wpływa na właściwość miejscową sądów.

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.