kapitał i umowa

Kapitał zakładowy/zapasowy/akcyjny – wszystko o rodzajach kapitałów występujących w spółkach