Tekst jednolity umowy spółki

Co oznacza “Tekst jednolity umowy spółki z o.o.”? W jakich sytuacjach właściciel spółki zobligowany jest do sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki?

 

Tekst jednolity umowy spółki z o.o. – kiedy się sporządza?

Warto zaznaczyć, że umowy spółki jest obowiązkowym elementem procedury rejestracji spółki, czyli uzyskania wpisu w KRS.

Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią najczęściej sporządza się po zmianie zapisów umowy spółki. W sytuacji, gdy zmienił się kształt oraz sens zapisów umowy właściciele spółki zobligowany są do:

  • sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki
  • złożenia tekstu umowy w KRS

art. 9 ust. 4 ustawy o KRS:

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia nowego tekstu jednolitego umowy spółki KRS może wezwać do uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku aktualizacyjnego.

Jaką formę powinien mieć tekst jednolity umowy spółki?

Obecnie wszelkie wnioski i dokumenty do KRS należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że załącznik jakim jest tekst jednolity umowy spółki również musi posiadać elektroniczną formę.

Wniosek wraz z tekstem jednolitym umowy można sporządzić zarówno w PRS jak również S24 (S24 pod warunkiem, że pierwotna umowa spółki została zawiązana w ten sposób i nie dokonywano zmian notarialnych).

Kto podpisuje tekst jednolity umowy spółki?

Tekst jednolity umowy spółki powinien zostać podpisany przez zarząd spółki.

Istotnie należy podkreślić, że elektroniczna forma systemów S24 oraz PRS obliguje do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego umożliwiających opatrzenie dokumentów ważnym podpisem.

Przed przystąpieniem do procedury zmian w KRS warto zadbać o ważność certyfikatu lub profilu zaufanego.

 


zalozenie-spolki-przez-internet-oferta

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.